Anunț de finalizare proiect

Anunţ de presă la finalizarea proiectului cu titlul

„ Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică prin dezvoltarea de produse TIC inovative cu aplicabilitate in restul economiei romanești”

Data: 05 decembrie 2022

URBIOLED SRL, cu sediul in Municipiul Iasi, Strada Teodor Codrescu, Nr. 6, Scara A, Etaj 1, Apartament 7, Judetul Iasi, anunta finalizarea proiectului „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică prin dezvoltarea de produse TIC inovative cu aplicabilitate in restul economiei romanești”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 3/221_ap2/11.12.2019 Cod SMIS 2014+ : 129007, Cod on-line: 40.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv specific 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, Apelul de proiecte nr.2.

Autoritatea de Management: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE).

Organismul Intermediar: Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea competitivității economice si dezvoltarea durabila a solicitantului, bazata pe inovare in sectorul Tehnologiei, Informației si Comunicațiilor, în condiții de creștere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. OS1 Realizarea unei investiții inițiale privind demararea unei unități noi.
 2. OS2 Dezvoltarea de produse TIC inovative cu aplicabilitate in restul economiei romanești pentru integrarea pe verticala a soluțiilor TIC
 3. OS3 Dezvoltarea unui parteneriat, pentru asigurarea unui acces rapid la rezultatele cercetării – dezvoltării in scopul obținerii de produse TIC inovative.

Principalele rezultate obtinute:

 • 1 Cladire achizitionata
 • 1 Data center amenajat
 • Echipamente hardware IT si alte dispozitive aferente achiziționate
 • Aplicații software/licențe necesare implementarii proiectului achiziționate
 • 1 prototip sistem de telegestiune pentru iluminatul public
 • 1 prototip sistem Smart City
 • 2 cereri de brevet si 2 marci
 • 10 certificari
 • Promovarea rezultatelor proiectului pe scara larga

Valoarea totală a proiectului este de 26.807.246,57 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 17.069.406,64 lei. Valoarea co-finanțării Uniunii Europene este de 14.508.995,64 lei.

Proiectul s-a implementat în parteneriat cu societatea MOBIL SERVICE SRL, pe o durată de 36 luni, iar locația de implementare este în Municipiul Iași, strada Gavriil Musicescu (fostă strada Banu) nr. 6, bloc 6, parter și mezanin, Județul Iași.  

Data începerii proiectului: 11.12.2019

Data finalizării proiectului: 10.12.2022

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:

Nume persoană de contact: CIOTIR ANA-MARIA, Funcție :Administrator URBIOLED SRL, Adresa: Municipiul Iasi, Strada Teodor Codrescu, Nr. 6, Scara A, Etaj 1, Apartament 7, Judetul Iasi, telefon 0740888814/0232214014, fax 0232214014, e-mail: anamaria.ciotir@urbio-romania.ro

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
 „Competitivi împreună”