NEOS Smart City

În era digitală, smart village și smart city sunt concepte de bază care definesc din ce în ce mai mult comunitățile în care trăim.

Ecosistemul integrat de produse smart NEOS se adresează beneficiarilor care doresc scăderea cheltuielilor, prin control și monitorizare inteligentă a serviciilor administrate. De la iluminat, supraveghere video până la managementul parcărilor.

Aplicația NEOS este disponibilă pentru android, iOS și web.

NEOS Lighting

Sistem de telegestiune a iluminatului public. Monitorizează și controlează de la distanță sistemul de iluminat public, generează alerte și notificări, rapoarte de consum și avarii.

NEOS Security

Sistem de supraveghere audio/video care monitorizează traficul auto și pietonal, detectează comportamentele violente, sesizează accidentele rutiere, contorizează persoanele și trimite alerte în funcție de scenariile impuse.

NEOS Waste Management

Monitorizează pubelele inteligente, frecvența colectării și generează alerte. Monitorizează video gradul de curățenie a zonelor arondate și trimite atenționări audio în situația încălcării regulilor de curățenie.

NEOS Irrigation

Monitorizează și controlează nivelul de irigații dintr-un anumit areal (parc, spații verzi). Are în componență senzori ce monitorizează gradul de uscare a pâmântului și activează circuite de apă în funcție de programul stabilit.

NEOS Architectural Lighting

Controlează și monitorizează de la distanță sistemul de iluminare arhitecturală. Cartografiază consumul de energie electrică și poate configura programe de funcționare personalizate.

NEOS Festive Lighting

Controlează și monitorizează de la distanță sistemul de iluminare festivă. Monitorizează și controlează de la distanță sistemul de iluminat public, generează alerte și notificări, rapoarte de consum și avarii.

NEOS Smart Pole

Stâlpii smart de iluminat detin un rol important în infrastructura unui oraș inteligent. Municipalitatea poate accesa date din teren și poate gestiona de la distanță o serie de operațiuni și interacțiuni.

NEOS Charging Station

Controlează și monitorizează stațiile de încărcare electrice. Livrează detalii despre locația fiecărei stații, status, defecte sau consum pentru anumite perioade de timp sau instant.

NEOS CityGuard

Dedicat cetățenilor. Populația va putea raporta avarii în sistemul de iluminat public, probleme în spațiul rutier, accidente, vandalism sau alte evenimente unde autoritățile trebuie să intervină.

NEOS Heat Maps

Generează hărți bidimensionale a valorilor preluate de la senzorii smart instalați la nivelul localității. Generează alerte și rapoarte pentru evenimentele ce depășesc limitele considerate normale.

NEOS CityZen Alert

Dedicat cetățenilor: Aplicația anunta cetățenii cu privire la fenomene extreme, program igienizare spații publice, nivel
disponibilitate locuri de parcare, locații disponibilitate stații încărcare autovehicule electrice, etc.

NEOS Major Alert

Dedicat autorităților locale. Pot fi trimise către populație alerte și raportări privind depășirii ale limitelor legale în ceea ce privește calitatea aerului, condiții meteo extreme, accidente, incendii etc.

NEOS Parking

Monitorizează locurile de parcare și livrează detalii despre localizarea parcărilor organizate, locuri disponibile, modalitatea de plată, automate de plată instalate, program de funcționare etc.

NEOS Transporting

Cetățenii pot urmări în timp real mijloacelor de transport în comun pe trasee, estimarea timpului până la sosirea în stație. Municipalitatea poate colecta date statistice privind eficiența transportului public.

NEOS Smart Station

Stațiile smart pot fi dotate cu sisteme de supraveghere video sau harta traseelor mijloacelor de transport. Achiziția de bilete și abonamente prin intermediul unui chioșc electronic, WiFi, etc.

NEOS Quality of Life

Monitorizează nivelul de CO2, O2, impurități în aerul respirat, traficului greu la nivel de localitate, nivelurilor de zgomot și alertare în situațiile în care se înregistrează depățiri ale limitelor.

Vrei să implementezi un proiect care să conteze?

Îți suntem alături.

Studii de caz

Urbioled în parteneriat cu Mobil Service a lansat NEOS, sistem de telegestiune și sistem Smart City

Urbioled în parteneriat cu Mobil Service a lansat NEOS, un sistem de telegestiune și un sistem [...]

Anunț de finalizare proiect

Anunţ de presă la finalizarea proiectului cu titlul „ Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică [...]

POC 2.2.1 – Anunț de presă

Anunţ de presă la începerea proiectului cu titlul „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică prin [...]

Smart city în plan global

În acest moment, ne aflăm într-un moment interesant, cu noi descoperiri tehnologice care au loc, care […]

Gestionarea și monitorizarea de la distanță a infrastructurii de iluminat la nivelul întregului oraș

Software-ul de gestionare a activelor de iluminat vă oferă vizibilitate deplină asupra infrastructurii de iluminat. Detectarea […]

Tendințe care transformă și modelează orașele inteligente în 2021

Pe măsură ce liderii locali continuă să se adapteze la schimbările extraordinare aduse de anul trecut, […]

Perspectivele cetățenilor privind confidențialitatea datelor în orașele inteligente

Marele potențial al orașelor inteligente pare să fie clar: zone mai durabile, axate pe cetățeni, în […]

Managementul iluminatului public

Software-ul de gestionare a scenei oferă vizibilitate și control asupra întregii infrastructuri de iluminat stradal cu […]

Optimizarea performanței iluminatului stradal și măsurarea cu precizie a consumului de energie

Iluminatul LED conectat, combinat cu software-ul de optimizare a energiei, oferă vizibilitate asupra consumului de energie […]

Iluminatul inteligent

Conceptul de orașe inteligente este relativ nou. Cu toate acestea, „iluminatul inteligent” există de un deceniu […]

Smart Lighting în orașe

Toate orașele au rețele de infrastructură care asigură cetăţenii lor cu energie, comunicare, transport, iluminat public […]

Cât ar câștiga autoritățile locale dacă ar instala sisteme inteligente de iluminat public?

Controlul iluminatului public se află la răscrucea mai multor probleme de mediu, economice și sociale. În […]