Managementul iluminatului public

Software-ul de gestionare a scenei oferă vizibilitate și control asupra întregii infrastructuri de iluminat stradal cu puncte de lumină conectate care se pot vizualiza și controla printr-un tablou de bord centralizat. Notificările automate de eroare permit planificarea întreținerii rapide și ușoare. Programele de reducere a luminii ajută la reducerea costurilor, în timp ce ajustările la cerere ale nivelului de lumină ajută la menținerea cetățenilor în siguranță.

Se poate obține vizibilitate deplină a infrastructurii de iluminat stradal printr-un tablou de bord centralizat bazat pe web, gestionând iluminarea de la distanță printr-un browser web standard.

Sistemul smart lighting permite crearea de grupuri de lumini personalizate sau gestionarea fiecărui punct de lumină individual. În funcție de perioada anului, se poate regla iluminarea, se se aprinde lumina dacă există un accident/mișcare și se pot seta zone pentru a varia nivelurile de lumină în oraș, iar trecerile de pietoni sau alte zone pietonale sunt bine iluminate.

Detectarea automată a defecțiunilor alertează imediat când există o întrerupere sau o defecțiune, astfel încât echipele de întreținere să poată fi dispersate rapid, reducând plângerile cetățenilor și optimizând operațiunile de întreținere.

Este posibilă diminuarea consumului de energie și emisiile de CO₂ cu programe de reglare a luminii și senzori de detectare a activității sau a prezenței. Trebuie doar ca programul de iluminat stradal să fie aliniat cu ora din zi sau cu anul, astfel încât luminile stradale să fie folosite numai atunci când este necesar.

Luminile stradale conectate instalate în oraș pot fi controlate de la distanță printr-un tablou de bord intuitiv care declanșează scene luminoase sau programe printr-o rețea mobilă standard sau altă rețea. Software-ul de gestionare a scenei oferă o imagine de ansamblu asupra infrastructurii de iluminat, permițând planificarea, programarea și declanșsarea de scene de lumină de la distanță.

Software-ul permite acordarea de permisiuni bazate pe roluri și drepturi de acces persoanelor, astfel încât acestea să poată îndeplini sarcini clar definite prin intermediul tabloului de bord bazat pe cloud.

Senzorii de detectare a prezenței pot fi adăugați la un stâlp de lumină pentru a detecta activitatea pe stradă, astfel încât nivelurile de lumină să poată fi reduse atunci când oamenii și vehiculele nu sunt în preajma nopții târziu. Acest lucru ajută la reducerea consumului de energie atunci când luminile nu sunt necesare, dar asigură și străzi bine iluminate atunci când oamenii sunt în preajmă.

API-urile deschise și securizate permit integrarea software-ului de management al scenei cu alte sisteme de management al orașului și IT sau tablouri de bord, permițând sincronizarea luminii cu alte servicii sau activități ale orașului. De asemenea, API-urile permit partajarea accesului la controlul luminii cu terțe părți și dezvoltatori de software aprobați, care ar putea crea aplicații sau servicii suplimentare pentru a stimula inovarea în implicarea cetățenilor sau în operațiunile orașului.