România, printre țările europene care și-au depășit ținta de energie regenerabilă în 2020

România și-a atins obiectivul UE pentru 2020 de energie regenerabilă de 24% din consumul final de energie provenind din surse regenerabile în urmă cu câțiva ani. Pentru a-și atinge ținta de 30,7% de energie din surse regenerabile pentru 2030, România intenționează să adauge aproximativ 7 GW de capacitate nouă de surse regenerabile, din care aproximativ 3,7 GW sunt proiectate a fi proiecte solare, conform planului.

În ceea ce privește consumul de energie, în 2019, puțin peste 24% consumul de energie a provenit din surse regenerabile de energie, plasând țara noastră pe locul 10 în UE și peste nivelul mediu al Uniunii.

În 2020, producția de energie electrică în România a fost compusă din 12,4% energie eoliană, 3,4% din panouri solare fotovoltaice, în timp ce 27,6% din producția de energie electrică provenea din hidroenergie. În total, producția de energie regenerabilă (eoliană, fotovoltaică și biomasă) a fost de 16%.

România a fost martoră la o scădere în ceea ce privește atractivitatea energiei regenerabile, parțial din cauza lipsei unor reglementări adecvate și a unui sprijin guvernamental adecvat. Potrivit ultimului indice de atractivitate al țării în domeniul energiei regenerabile, cândva printre primele 40 de țări cele mai atractive din punct de vedere al energiei regenerabile în 2015 (locul 34), în 2020, țara noastră a coborât sub acest top, fiind depășită de țări europene precum precum Polonia, Grecia și Austria.

Cu toate acestea, în contextul introducerii Acordului ecologic european, mai multe companii multinaționale din domeniul energiei au asimilat valul de schimbări și au implementat agenda de sustenabilitate în strategia lor de afaceri. Totodată, aceștia și-au anunțat intenția de a investi în proiecte de energie curată la nivel local.